ذخایر نفت

خلیج فارس در بردارنده‌ی ۶۰% ذخایر نفت جهان است

ایران به تنهایی دارای ذخایر ۱۲۵ میلیون بشکه نفت است که برابر با ۱۰% ذخایر کل جهان است

ایران هر روز حدود ۴ میلیون بشکه نفت استخراج می‌کند

/ 0 نظر / 40 بازدید